Home
TV
Radio
Over ERTS
Agenda
Reacties
Nieuws
Links
Medewerkers


Zoeken op ERTS

               ERTS medewerkers - detail
 
Theo LE JEUNE
Theo LE JEUNE - Bestuurslid

Afdeling: Bestuur
Geboren in: 1937
Gehuwd met: Hermine Vos
Ouder van: Peter, Hans, Ingrid, Jeroen, Eli, Erika, Debora, Mirjam
Geslacht: man
Beroep: Mechanicien, Gepensioneerd
Hobby's: Bestuurder van verscheidene christelijke verenigingen
En verder: Ik wens De Kruisbanier verder uit te bouwen, zoals ERTS, maar dan voor de geschreven pers.
U bent van het begin bij ERTS betrokken. Vanwaar het idee om hiermee te beginnen ?
Ik zat met de vraag: Hoe dragen we het evangelie uit ? Hoe wordt de evangelische wereld zichtbaar in ons land? Hoe kan onze bevolking weten dat wij, evangelischen er zijn ? Radio en TV bleek hiervoor een interessant medium. Op een bepaald moment kwam er een verandering in de wetgeving op de zendgemachtigde verenigingen en daar hebben we van geprofiteerd om een aanvraag om erkenning in te dienen. De bedoeling was om het evangelie en de evangelische beweging in Vlaanderen bekend te maken, zodat het uit de anonimiteit kon verdwijnen. Ik denk dat we er wat dat betreft toch redelijk in gelukt zijn.

Met hoeveel zendtijd is ERTS toen begonnen?
We zijn begonnen op TV met een half uur zendtijd. Dat was erg weinig, dertig minuten op een heel jaar. Op radio hadden we niets. We hebben een aanvraag ingediend waarop we zelfs geen negatief antwoord kregen. Die is op de administratie gestrand.

Hoe ziet u de doelgroep van ERTS?
De doelgroep van ERTS zijn de luisteraars of kijkers, die kiezen we zelf niet. Het zijn degenen die traditioneel op dat moment dat soort programma’s beluisteren of bekijken. We kunnen onze eigen doelgroep niet maken omdat we te klein zijn en te weinig uitzenden. Als we bijvoorbeeld op TV elke week een uur uitzonden en zelf de tijd konden kiezen, konden we een doelgroep definiëren en daar naar toe werken. Nu moeten we de luisteraar of de kijker aannemen die traditioneel op dat moment luistert of kijkt en moeten we die doelgroep voor ogen houden om het programma te maken. We zijn daarin heel erg beperkt.

Wat doet u zoal in het dagelijks leven?
Ik was al met pré-pensioen, maar officieel ben ik sinds de eerste augustus helemaal met pensioen. Daarom kan ik me veel bezighouden in de evangelische wereld. Met name de Christengemeente te Boom, waar ik oudste ben en waar van me verwacht wordt dat ik het een en ander doe. Daarnaast heb ik me tegenwoordig beperkt tot het bestuur van het maandblad De Kruisbanier. Ik ben er echter al hard mee bezig om anderen mijn taak te laten overnemen.
Tot voor kort was ik bestuurslid in de School met de Bijbel te Mechelen en ook afgevaardigd bestuurslid van de koepelorganisatie van de Scholen met de bijbel. Ik was bestuurslid in de Evangelische Alliantie, waarbij ik mee stond aan de wieg van de v.z.w. op zich, dat de hele zaak dus vormgaf. Ook bij de Federale Synode stond ik mee aan de oprichting, maar ook daar heb ik mijn ontslag aangeboden.

U schrijft mee aan ‘KRUISBANIER.’ Wat houdt dat precies in?
Ten eerste is er het bestuurlijk aspect, zorgen dat de kruisbanier administratief in orde blijft. En ten tweede de redactie en de lay-out, zodat De Kruisbanier maandelijks bij mensen in huis kan komen. Alleen voor het beheer van het adressenbestand is er iemand anders.
Momenteel zijn er vooral Nederlandse abonnees en dit zijn dan nog voornamelijk mensen op hoge leeftijd. Eigenlijk is ons adressenbestand aan het doodbloeden. Ik zou dat graag willen uitbreiden zodat weer meer jongere Vlamingen ons blad kunnen lezen. Ik hoop deze Kruisbanier ook verder uit te bouwen, zoals we met Erts hebben gedaan, om meer bekendheid te krijgen als evangelische christenen.

U heeft veel kinderen. Heeft u ook kleinkinderen ?
Ik heb niet alleen acht kinderen, ik heb ook veertien kleinkinderen. Die kleinkinderen verjaren ook eens een keer en elke verjaardag worden ze voor zover mogelijk bezocht. Dat is natuurlijk ook al een hele bezigheid op zich ...

Wat verwacht u in de toekomst van ERTS ?
Enerzijds hoop ik dat ERTS over meer zendtijd gaat beschikken, vooral dan op de TV. Maar ik denk dat dat de eerste tijd een ijdele hoop zal zijn. Ik verwacht dat we in de toekomst programma’s blijven maken zowel op radio als op TV, die blijven aanspreken zoals ze dat nu doen. Zodat de evangelische wereld een positief gezicht krijgt naar onze maatschappij toe.

« terug