Home
TV
Radio
Over ERTS
Agenda
Reacties
Nieuws
Links
Medewerkers


Zoeken op ERTS

               ERTS medewerkers - detail
 
Koen CELIS
Koen CELIS - Bestuurslid

Afdeling: Bestuur
Geboren in: 1957
Gehuwd met: Jenny
Ouder van: Mariska
Bart
Geslacht: man
Beroep: prediker
Hobby's: wielrennen
- Hoe en waarom bent u in het ERTS-Bestuur gekomen?
ĎOmdat ik via VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten) vernam, dat er een vacature (nood) was aan een bestuurslid. Daar ERTS een middel tot evangelisatie is in ons land, was ik bereid mijn inzet hieraan te gevení

- Bent u al lang in de evangelische wereld actief?
Eigenlijk ben ik sinds mijn bekering actief betrokken in de evangelische wereld. Wanneer er in de gemeente een oproep was voor deelname aan een evangelisatieactie, een conferentie, hulp in verbouwing aan de gemeentezaal enz., dat was ik daar. Actief mogen zijn in Gods Koninkrijk is toch een voorrecht.
In 1978 kreeg ik de mogelijkheid om een tweejarige bijbelschoolopleiding te volgen in Meise. Eens deze opleiding voltooid, bleef ik aan de school verbonden. Men was toen bezig met allerlei bouwwerkzaamheden en kon mijn hulp gebruiken. Op deze wijze werd ik voltijds betrokken in geestelijk werk. Ik had een dak boven mijn hoofd en er was eten op tafel, meer moest dat niet zijn.
Op de bijbelschool leerde ik Jenny kennen, we trouwden in 1983. Er waren ook enkele vrienden op de bijbelschool met wie ik ging samenwerken als team, ondertussen werken we reeds meer dan 25 jaar samen. Ik werd medevoorganger van een nieuwe gemeente in Londerzeel, later voorganger van een nieuwe gemeente in Holsbeek en op dit ogenblik opnieuw medevoorganger te Londerzeel.
Samen met Wim (een vriend) gingen we evangelisatieavonden houden in Vlaanderen. We doen dat nog steeds. Op zulke avonden zetten vele bezoekers een eerste stap naar de Heer toe en zijn er ook mensen die genezing van ziekte ontvangen. Alle eer komt de Heer toe!
Als gemeente zijn we verbonden aan het VVP. Zelf ben ik daar heel actief bij betrokken. Eerst als secretaris (7 jaar) en sinds maart 2003 als voorzitter van de vereniging.

- Hoe bent u zelf evangelisch christen geworden?
Dat is gebeurd in het leger. Een overste vertelde me over de Heer. Dat liet me niet meer los, zodat ik op een gegeven ogenblik mijn leven aan de Heer heb gegeven. Als soldaat is het bijna onmogelijk om niet te evangeliseren. Je leeft zo dicht bij elkaar, dat vanuit je levenshouding het evangelie te sprake komt.

- En daarbuiten? Hoe ziet u 'evangelisatie in Vlaanderen'?
Een uitdaging! Ik ben ervan overtuigd, dat vele Vlamingen hun leven aan de Heer zouden geven indien zij het evangelie echt zouden kennen. Wat zij afwijzen is vaak een misvormd beeld van het geloof. Dit komt o.a. voort uit hun opvoeding, kerkelijke achtergrond, opleiding enz.
Het is ook zo, dat Europa geestelijk in nood is. De meeste evangelische christenen wonen in Zuid Amerika, Afrika, China en andere plaatsen. Europa is wel een continent van welvaart, er is echter een grote geestelijke leegte en nood.
Ik geloof, dat in de komende jaren evangelisatie een topprioriteit wordt in ons land. Reeds 5 jaar wordt er door verschillende gebedsnetwerken intensief voor BelgiŽ gebeden. Het is nu de tijd om opnieuw erop uit te, te evangeliseren en het evangelie uit te dragen op een duidelijke, eenvoudige, verstaanbare, praktische, creatieve, krachtige en liefdevolle wijze.
Tevens wil ik opmerken, dat Vlamingen open staan voor de bovennatuurlijke werking van Gods Geest. Laten we, net als Jezus, het evangelie bij de mensen brengen in woord en daad. Jezus sprak met gezag en de mensen luisterden graag naar Hem. Vanuit een diepe bewogenheid en liefde voor mensen, genas Hij de ziekten en toonde de kracht van het evangelie.

- In welk opzicht kan ERTS bijdragen aan evangelisatie in Vlaanderen?
ERTS is eigenlijk uniek. Je bereikt mensen bij hen thuis, veilig achter de buis of in de auto, ergens naar onderweg. Het is echter onmogelijk om in de beschikbare tijd het evangelie van A tot Z uit te leggen, dat is niet de bedoeling. Wat wel mogelijk is in de beschikbare tijd, is om de luisteraars en kijkers te prikkelen en nieuwsgierig te maken naar het evangelie, dat in het dagelijks leven werkt, waar je iets aan hebt, waaraan je kunt voldoen en dat zin geeft aan ons leven. Wij, als christenen weten dat. De wereld om ons heen weet en begrijpt dit niet. ERTS staat voor de uitdaging om haar boodschap zo over te brengen, dat het een brug bouwt tussen gelovigen en ongelovigen.
ERTS kan inspelen op maatschappelijke themaís die leven in de samenleving. De mening van vele christenen mag worden gehoord. Het is ook van grote waarde, dat ERTS de evangelische wereld op de kaart zet en zichtbaar maakt in de maatschappij.

- Hoe belangrijk vindt u het werk van ERTS in Vlaanderen?
Vanuit bovengenoemde elementen is ERTS voor Vlaanderen echt belangrijk.

- Denkt u dat ERTS z'n doelstellingen bereikt ? Wat zou u graag voor ERTS zien in de toekomst?
Met de gegeven middelen en mogelijkheden werkt ERTS aan haar doelstellingen. Naar de toekomst toe zou ik graag zien, dat meer vrijwilligers actief hun inzet willen geven voor dit unieke werk.
ERTS bevindt zicht op een belangrijk kruispunt van haar bestaan. De media gaat steeds vooruit, er zijn nieuwe vormen van radio en televisie maken. Indien je doeltreffend de toehoorder wil bereiken, moet je mee, is vernieuwing een must. Daarvoor zijn mensen (medewerkers) en financiŽn (giften) broodnodig.
Tevens zou ik graag zien, dat gemeenten en mensen individueel de programmaís die ERTS aanbiedt, gebruikt om anderen te bereiken met het goede nieuws.

« terug