Home
TV
Radio
Over ERTS
Agenda
Reacties
Nieuws
Links
Medewerkers


Zoeken op ERTS

               ERTS medewerkers - detail
 
Jean BOS
Jean BOS - Programmamaker

Afdeling: Radio
Geboren in: 1951
Gehuwd met: Niesje
Ouder van: Saskia
Geslacht: man
Beroep: bruggepensioneerd
Hobby's: Luisterspelen, lezen, poëzie, volgen actualiteit
En verder: Voorzitter en hoofdredacteur van 'De Kruisbanier'
Jean Bos wou altijd al graag bij de radio werken. Na een uitzending van ERTS over zijn levensverhaal kreeg hij helemaal de smaak te pakken en meldde hij zich prompt bij het team aan. Intussen kennen we hem als een man die over een grote dosis kennis beschikt. Iemand die zeer integer is, erg vrolijk en er altijd honderd procent voor gaat. Na vele jaren trouwe dienst als interviewer werd het dringend tijd om Jean zelf ook aan enkele vragen te onderwerpen.

Heeft u een evangelische opvoeding genoten?
“Neen, ik ben katholiek opgevoed. Op mijn 22ste ben ik tot geloof gekomen. Een van mijn collega’s destijds vroeg mij op een dag mee naar een kooroptreden. Het bleek toen dat het concert doorging in een protestantse kerk. Ik was absoluut geen kerkganger, maar toch ging ik mee. Wat ik ginds hoorde van een preker, sprak mij erg aan. Ik ging vervolgens een tweede keer naar die kerk en dacht toen: als het waar is wat die man zegt, dan wil ik hier ook bij horen. Zo is mijn geloof gegroeid.”

Is ERTS een goed middel om het geloof te verkondigen in Vlaanderen?
“Zeker weten. Met radio en televisie kan een groot publiek bereikt worden. Nu onze zendtijd is afgenomen tot twaalf uitzendingen per jaar, zouden we het liefst zoveel mogelijk mensen willen overtuigen van het evangelie. Het liefst door middel van getuigenissen.Uiteraard is het mogelijk met televisie een groter aantal mensen te bereiken ten opzichte van radio. Echter met radio hebben we meer zendtijd en zijn we in staat gerichter programma’s te brengen.Graag had ik wel meer toewijding gehad vanuit de evangelische kerken aan radio en televisie.”

Vindt u dat de stichting hierin ook slaagt?
Ik denk dat we dit aspect wel verwezenlijken, we doen er in ieder geval ons best voor. Het heeft al resultaten gehad. Er is een persoon waarvan ik weet dat hij met behulp van een ERTS-uitzending tot bekering kwam.

Wat doet u nog meer in uw vrije tijd voor de gemeente en ernaast?
Ik ben betrokken bij ‘De Kruisbanier’ als voorzitter en hoofdredacteur. Veel van mijn tijd gaat dan ook naar deze vereniging. De Kruisbanier’ is een onafhankelijk evangelisch tijdschrift dat tot doel heeft protestants-evangelische christenen in Vlaanderen over elkaar te informeren. In mijn eigen gemeente preek ik ook en leid ik Bijbelstudies. Hiernaast ben ik tevens voorzitter van de gebruikersraad van de Luisterpuntbibliotheek. Luisterpunt is een openbare bibliotheek die lectuur in aangepaste vorm verschaft aan alle mensen die geen gewone, gedrukte boeken kunnen lezen.

Welke doelen zou u in de toekomst nog graag realiseren met ERTS-radio?
Ik vind dat we ons niet zo sterk moeten richten op doelen, maar veeleer ERTS zien als een middel om de mensen warm te maken voor Jezus Christus en het evangelie. Dat moet ons voornaamste doel zijn en ook onze drijfveer want van het eenvoudige evangelie gaat nog steeds veel kracht uit. Je kan niet vooropstellen hoeveel mensen ieder jaar bekeert moeten worden. Maar specifiek zou ik wel graag meer programma’s willen maken waarin christenen centraal staan die betrokken zijn of geweest zijn bij de intensieve begeleiding van aidspatiënten. Door een hoorspel werd ik tot dat idee gebracht. Ik hoorde verhalen van mensen die aidspatiënten heel intensief bij staan als buddy. Ik vroeg me toen af of er ook christenen zijn die dat doen. Want als we als christen ergens in kunnen uitblinken is het in het bijstaan van die mensen, en hen voor hun ziekte niet veroordelen. Dus, een christen die zich hiermee bezighoudt, en vooral, wie hierover iets wil zeggen, mag zich altijd tot mij wenden: jean.bos@scarlet.be.

Wat is je leukste ervaring bij ERTS?
Mijn leukste ervaring komt meer dan eens voor. Er zijn interviews waarbij je door het stellen van vragen en de antwoorden die je vervolgens krijgt heel dicht bij mensen kan komen. Als het ware in hun persoonlijke zone binnentreden. Vlak nabij komen op een delicate en subtiele manier. Dat zijn de fijnste interviews en je gaat achteraf naar huis als een rijker persoon.

« terug