Home
TV
Radio
Over ERTS
Agenda
Reacties
Nieuws
Links
Medewerkers


Zoeken op ERTS

               ERTS Radio - Detail van de uitzending
 
THUISGEKOMEN - 01-10-2014 om 20:02

Klik hier om deze aflevering te beluisteren »

ERTS R299 - UITZENDING 01-10-2014 – THUISGEKOMEN

Welkom door Jean Loyens: Welkom luisteraar. Dit is de maandelijkse uitzending van ERTS, de Evangelische Radio- &TelevisieStichting. Vanavond zijn we te gast bij Sally Govaert in Broechem. Het leven is voor Sally zeker niet over rozen gegaan. Haar moeder was amper 45 toen ze aan kanker overleed. Zijzelf lijdt aan de ziekte van Addison, maar aanvankelijk dachten de artsen dat ze een psychisch probleem had. Dus zocht ze haar heil in de alternatieve geneeskunde. Maar dankzij een meelevende collega kreeg haar ziekte een naam, en haar leven een onverwachte wending.

Sally: Ik werk als onderstationschef bij de NMBS, bij Infrabel eigenlijk en ik werk op een seinpost in de Antwerpse haven. Ik ben in contact gekomen met het Evangelie door eigenlijk een collega in Antwerpen op de haven die er vaak over sprak.

Jean Bos: Maar zelf ben je niet gelovig opgevoed geloof ik hè?
Sally: Ik ben niet gelovig opgevoed, nee. We zijn wel gedoopt geweest in de katholieke kerk, maar wij kwamen daar enkel voor als er een doopsel was of een huwelijk of bij een overlijden. En voor de rest zagen wij de kerk niet van binnen. En thuis werd er ook niet gesproken over de Here of over Jezus of wat dan ook dat met het geloof te maken had.

Jean: Dat leefde niet?
Sally: Dat leefde inderdaad niet, nee.

Jean: Nu, op een gegeven ogenblik, je was toen nog heel erg jong, is je moeder ziek geworden; vertel daar eens iets over.
Sally: Ja, dat klopt. Mijn moeder is ziek geworden toen ik in het vierde leerjaar zat, dus dat was eigenlijk 9 jaar dat ik was op dat moment. En mijn moeder kreeg dus de constatatie dat ze borstkanker had. En eerst was dat nogal..., ja, werd gewoon de kankercel weggenomen, en dan een aantal maanden later moest de volledige borst bij haar geamputeerd worden.

Jean: Werd er toen in die periode dat je moeder ziek was, werd er toen niet iets meer over het geloof verteld, of speelde dat helemaal geen rol toen?
Sally: Neen. Men was eigenlijk eerder boos. En wij hebben die boosheid dan meegekregen, om eigenlijk boos te zijn. Als er een god zou bestaan, dan zou dat niet mogelijk geweest zijn dat mijn moeder ziek was, en dergelijke, omdat dat niet eerlijk is dat je moeder die zo goed was - want 't was een echte heel goede vrouw - dat die dan eigenlijk zo ziek werd.

Jean: Hoe lang heeft ze nog geleefd met de borstkanker?
Sally: Ze heeft na haar eerste constatatie tot aan haar overlijden heeft ze nog 11 jaar geleefd. Dus ze heeft dan na die borstamputatie, had ze dan bestralingen gekregen. En dan heeft ze een vijftal jaar goed geweest, bijna kankervrij. Maar net op het randje dat ze haar kankervrij zouden gegeven hebben, werd er kanker in de andere borst vastgesteld. Weer een operatie, ziek zijn. Maar dan kwam er geen chemo of niks, geen bestraling niet meer aan te pas, want het was zogezegd volledig weg. Dan heeft ze weer een aantal jaren goed geweest, tot er dan lymfeklier- en botkanker kwam, en dan was er eigenlijk geen hulp niet meer.

Jean: Hoe keek je tegen God aan in die periode van die ziekte en het overlijden van je moeder?
Sally: Toen was ik heel boos, en toen was het: nee, dat bestaat niet dat Die bestaat. Dat kan gewoon niet dat er een God is. Voor mij was dat een sprookje zoals 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen' evengoed een sprookje was. Ja, ge hebt nog zoveel in je leven voor u, ge hebt nog zoveel levensvragen. En als dan uw moeder komt te sterven, hebt ge niemand niet meer waar dat ge dat kunt aan vragen. Een soort wereld stort eigenlijk ineen, want ge hebt nog zoveel nood aan een moeder op die leeftijd.

Commentaar Carla: Inmiddels heeft Sally verkering gekregen. Na het overlijden van haar moeder wil ze zo snel mogelijk op eigen benen staan. Ze vlucht in het huwelijk, tegen de waarschuwingen van haar ouders in. Wat wil je? Liefde is blind; je bent jong en verbitterd, en je denkt dat je 't wel beter weet. Dat huwelijk loopt dan ook op de klippen. En alsof dat nog niet genoeg is, krijgt ze ook problemen met haar eigen gezondheid.

Sally: Ja, ik ben eigenlijk ziek beginnen worden nadat mijn tweede kindje geboren is. Dat was met de zwangerschap al. Ik was altijd moe, en ik kon niet vooruit en zo, en... Maar dan denkt ge: ja, dat is van de zwangerschap. Na de zwangerschap blijft ge moe, dus na de bevalling. Ge blijft moe. Ge gaat daarmee naar de artsen. Ze zeggen: Ja, maar dat is normaal, ge zijt wat depressief. En ge zit zo vast dat je eigenlijk uw huishouden niet te goei kunt doen, want ge gaat ook voltijds werken dan. Op den duur ging ik dan naar rheumatologen en zo, en alles, en ze zeiden: Ja, dat zit gewoon tussen de oren.
Pas op een heel later tijdstip heb ik werkelijk de link kunnen leggen van: Ik ben echt ziek; er is echt iet. 't Is niet wat de dokters zeggen dat dat ik gewoon maar depressief ben of dergelijke, want ik was gelukkig op die ogenblik, dus er was ook niks om depressief om te zijn. En toch kwam die moeheid er toch terug door.En dan wist ik van, dat is niet meer normaal, nu moet ik echt doorgaan en er moet echt onderzocht worden. En dan uiteindelijk...was er eigenlijk toch een collega die op 't werk ook zei van... mijn vrouw die heeft dat ook gehad, zo 't kastje naar de muur. Ga naar de specialist dokter Coecke, zei die, voor een tweede opinie. Als die het niet weet, weet niemand het niet. En ik ben daar naartoe gegaan, en die heeft mij van alles gevraagd gehad en hij vroeg om mijn handen te mogen zien, dus ik liet mijn handen zien. En dan zei hij: Ja laat uw bloeddruk eens meten. En mijn bloeddruk was heel laag, was maar 8. En hij zei: Ja, 'k weet het meteen; ge hebt de ziekte van Addison.

Jean: Nu, op een gegeven ogenblik kom jij in contact met Reiki, en dan lijkt het probleem van je ziekte een beetje minder te worden.
Sally: Ik ben in Reiki in contact gekomen nadat ik van de Antwerpse haven overgeplaatst was naar het station in Herentals om daar te werken. En daar werkte een collega die met Reiki bezig was. En die zei: Ja maar ik heb voor u de oplossing. Want die zag dat ook dat ik moe was. En dan heeft die mij een paar behandelingen met Reiki gegeven, en inderdaad, die pijnen gingen weg, alles ging weg. En dan heb ik gezegd: Awel, dat dit zo is, spijtig dat ik dat nooit eerder heb leren kennen, want dan had ik mijn mama nu nog gehad.

Commentaar Carla: Reiki is een paranormale therapie, en behoort dus tot de alternatieve geneeswijzen. Er zijn zo'n 250 verschillende vormen van alternatieve genezing. De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters: 'Rei', wat geest of ziel betekent, en: 'Ki', wat staat voor energie of levenskracht. De reikibeoefenaar geeft deze veronderstelde energie door aan de ontvanger.
Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak, en ook om gezondheid en welbevinden te versterken. Er wordt doorgaans gewerkt met diverse technieken van handoplegging, en het uitspreken van rituele mantra's.
Als Sally merkt dat ze zich echt beter voelt, besluit ze zich te laten inwijden. Later zal blijken dat Reiki maar tijdelijk beterschap geeft. Op dat moment echter ziet ze alleen de voordelen, voor haarzelf en voor haar omgeving.

Sally: Dat is inderdaad. Ge kunt de mensen helpen, en ge denkt van: Mmm...er is toch iets waar dat ge in kunt geloven. En ik denk dat ik dat net nodig heb gehad om dan later tijd ook tot geloof te durven komen, om te durven aanvaarden van: er is iets. En dat ik dan niet goed, dat ik terug beter was, dat heeft ook veel goed gedaan. Dus er was terug kleur in mijn leven, zal ik zeggen, want ge voelt u goed, ge kunt terug functioneren.

Jean: En dan ontmoet je op het werk, 'k denk in Antwerpen, een gelovige, en die vertelt iets anders over Reiki.
Sally: Inderdaad. Hij brak dat af, dat die Reiki slecht was. Maar hij vertelde veel over de Here, en Jezus, en dat daar genezing te vinden is en dat zo alternatieve geneeskunde niet van Hem afkomstig is, maar dat het eigenlijk afkomstig is van Zijn grote tegenstander, satan eigenlijk.Dan hebt ge zo iets van: Maar wat vertelt ge nu? Het is toch goed. Hoe kan zo iets nu van iets slecht zijn dat ge mensen helpt? Dan ben ik achteraf tot geloof gekomen wel, doordat ik de Here mij thuis Zelf op een zondagochtend zo in mijn hart zo'n stem gaf zo van: Ge moet naar die kerk gaan in Herentals, daar in de Markgravenstraat. Ge moet daar naartoe gaan, ge moet naar Mij komen. En da was zo'n gevoel da 'k ik kreeg, zo van zoals ik het beste kan uitleggen, zoals een moederkat, een kattin zijn jongen vast neemt bij de nek en zich zo verplaatst en daar ergens neerzet en hier moet gij zijn. En zo ben ik dan naar de kerk in Herentals terechtgekomen.
En dan ben ik achteraf met die collega beginnen praten, want ik wilde alles leren. Want in de kerk begon ik bij de liederen te wenen, te wenen. En ik was thuisgekomen, ik voelde mij thuisgekomen. En dan ben ik op het werk met die persoon beginnen praten daarover. En dan ben ik beginnen luisteren. En hij had mij ook een boek meegegeven over een koppel die jaren een eigen zaak hadden, een bloeiende zaak hadden met allemaal alternatieve geneeskunde, waar ook Reiki bij zat. Dus toen begreep ik dat. Ik begreep dat het niet klopte, dat het dus niet van God afkomstig was, en ook de problemen die die mensen ermee gehad hadden, en dat die die zaak gewoon weggedaan hebben en voor de Here zijn gaan werken. En dat vond ik zo fantastisch, en ik heb die nacht thuis gebeden in mijn bed van: Here, doe die Reiki bij mij weg, ik wil het niet meer hebben, neem het van mij weg. En ge voelde dat, die krachten van Reiki gingen bij mij weg, en ik heb geen Reiki niet meer kunnen geven ook niet, dit zit niet meer in mij, en ik wil het ook niet meer in mij hebben.

Jean: Maar, natuurlijk, de Reiki ging weg, en toen?
Toen werd ik terug ziek, en erger als voordien. Alle pijnen kwamen terug, al die moeheid kwam terug. Ik had nog meer last van mijn maag en darmen, ik had nog meer last van kwaaltjes. Op den duur kon ik zelfs amper nog gaan van de pijn.

Jean: Was dat geen reden om opnieuw kwaad te zijn op God?
Sally: Nee, absoluut niet, integendeel zelfs.Ik heb de Here leren kennen en Hij heeft die leegte die ik had helemaal opgevuld. Dat was God die er niet was.En met het aanvaarden van de Here is die leegte weg. Ik was thuisgekomen en ik wist het. En ik ben ik vrolijk buiten gegaan, en ik had geen leegte niet meer.

Jean: Je was een heel ander mens geworden?
Sally: Ik was een heel ander mens geworden.

Jean: Waarom is Jezus zo belangrijk nu in uw leven?
Sally: Jezus is heel belangrijk in mijn leven, omdat dat onze Redder is, onze Heelmeester is, onze Koning, ja, er zijn duizenden namen voor. Hij heeft mij ook gered, en u, en iedereen heeft 'm gered door Zijn bloed aan het kruis. En da vind ik zo bijzonder aan Hem, dat Hij Zijn leven gegeven heeft voor onze zonden. Dat redt iedereen, iedereen die in Hem gelooft, en dat vind ik zo fantastisch.
Ik ben niet genezen, maar ik heb wel een arts gevonden die luistert, en ik voel mij goed. Ik heb ook andere mensen in de kerk naar die arts kunnen doorverwijzen, die nu ook veel beter geworden zijn. En als ge dat op zich ziet, heb ik harder geholpen dan ik indertijd met Reiki heb geholpen."

Afsluiting Jean Loyens: Dit moet dan weer het einde zijn van onze uitzending. Reacties zijn als altijd welkom op ons telefoonnummer 03/457.00.00; 03/457.00.00. Stuur je liever een mailtje? Dat kan op radio@erts.org. Meer info over onze programma's vind je op www.erts.org, inclusief de tekst om na te lezen. Wij zijn er weer op woensdag 5 november, zelfde tijd, zelfde Radio 1. Graag tot dan!

 

« terug naar de vorige pagina
Bekijk ook de oude uitzendingen in het archief »